,,Jawicie się jako źródła światła w świecie„ (Flp 2,15) Konferencje on-line dla uczniów Chrystusa (20- 22 listopada 2020)

,,Jawicie się jako światła w świecie’’ (Flp 2:15) – zapraszamy na konferencje on-line dla uczniów Chrystusa 20 -22 listopada , które poprowadzi dr Richi z zespołem.

Zapraszamy Cię do przeżycia z nami trzech dni skupienia , przepełnionych kontemplacją Biblii , świadectwami wiary , modlitwą , znakami i cudami .
Niech ogień Ducha Świętego odnowi twoje życie! Przyjdź i poznaj z nami naukę Jezusa i doświadczenia Jego uczniów! Przyjdźcie i posłuchajcie Słowa Bożego, nauki o Kościele – ciele Chrystusa, autentycznym życiu chrześcijańskim i sakramentach! Wzmocnij swoją wiarę!

Prosimy Was o hojnosc we wspieraniu dziel Krolestwa Bozego i ewangelizacji.

Category: