Nowe Przymierze w Chrystusie

Vorgeschlagener Preis: 10,00

Kategorie:

Drodzy bracia i siostry! Tematem tego spotkania b'dzie rzeczywisto' Nowego Przymierza w Chrystusie. Jezus sam jest Nowym Przymierzem, naszym dziedzictwem. W Jezusie Chrystusie odnajdujemy pe ni przymierza, kt re B g zawar z cz owiekiem w ca ej historii zbawienia. Odkrywamy jak 'y' Nowym Przymierzem poprzez wiar,sakramenty Kocioa i jak to prowadzi nas do coraz g'bszego prze ywania wiary.

WIR BETEN FÜR DICH!LIVE-VIDEO GEBETSDIENST

Unser Gebetsdienst ist Mo.-Fr. von 11.00-12.00 und von 19.00-20.00, Samstags von 10.00-12.00 verfügbar.

In der Liebe Jesu,

Dein FEUERSTROM-Team